tin tức

Họp Ban Chất lượng Giáo dục mầm non Thành phố, năm học 2023 – 2024

Cuộc họp này thể hiện sự quan trọng của việc đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Những phản hồi chuyên sâu từ các chuyên viên và lãnh đạo cho thấy sự tập trung vào việc cung cấp môi trường giáo dục an toàn và phát triển cho trẻ em. Cũng đáng chú ý là việc tối ưu hóa sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục, đặc biệt việc tạo ra kho dữ liệu giáo dục đáng giá.

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp của Ban Chất lượng Giáo dục mầm non Thành phố, nhằm đánh giá kết quả công tác trong năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động cho Ban Chất lượng GDMN trong năm học 2023 – 2024 tại trường Mầm non Nam Sài Gòn.

Bà Lý Thị Sương, Phó Trưởng phòng Phòng GDMN Sở GD&ĐT, đã trình bày báo cáo về kết quả công tác đã thực hiện trong năm học 2022 – 2023. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chuyên viên của Phòng GDMN Sở GD&ĐT, đã chia sẻ những kinh nghiệm rút ra và đề ra hướng đi cho các hoạt động chuyên môn của Ban Chất lượng.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Phòng GDMN Sở GD&ĐT, đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, bao gồm việc xây dựng môi trường giáo dục thích hợp cho việc tổ chức các hoạt động dành cho trẻ, sự linh hoạt trong việc sắp xếp không gian lớp học để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, tiếp tục duy trì và phát triển nội dung của kho dữ liệu giáo dục cho bậc mầm non, và rà soát lại nội dung chương trình học để đảm bảo sự làm quen với tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Cuộc họp có sự tham dự của các đại diện quan trọng từ Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như lãnh đạo từ thành phố Thủ Đức và các quận/huyện. Đồng thời, cả thành viên của Ban Chất lượng GDMN Thành phố năm học 2023-2024 cũng đã tham gia và đóng góp ý kiến vào cuộc họp.

Được gắn thẻ , , ,