tin tức

Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024 đối với Giáo dục thường xuyên

Cuộc họp này thể hiện sự quan trọng của việc chuẩn bị kế hoạch giáo dục cho năm học 2023 – 2024. Sự tham gia của các đại biểu từ cả Sở Giáo dục và Đào tạo lẫn Quận 7 đảm bảo tính hệ thống và sự đồng thuận trong việc đưa ra các quyết định và giải pháp. Phát biểu của ông Dương Trí Dũng và bà Nguyễn Thị Bé Ngoan cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu trong kế hoạch giáo dục năm học mới. Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Quận 7 tổ chức Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024 đối với Giáo dục thường xuyên.

Thành phần tham dự:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

 • Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì Hội nghị.
 • Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục.
 • Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.
 • Ông Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng – Phó Chánh thanh tra, Phụ trách chung Thanh tra Sở.
 • Ông Nguyễn Kim Luyện – Phó Trưởng phòng Phòng Chính trị tư tưởng.
 • Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.
 • Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.
 • Các chuyên viên các Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Về phía Quận 7:

 • Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận.
 • Ông Đặng Nguyễn Thịnh – Quận ủy viên, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 • Bà Tống Thị Kim Điền – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận.
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hội nghị cũng có sự tham gia của các đại biểu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN-GDTX, Hiệu trưởng các trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên; các quan chức và chuyên viên khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Được gắn thẻ , , , , ,