tin tức

Lễ phát động cuộc vận động “Đi bộ, sang đường an toàn” năm học 2023 – 2024 dành cho đối tượng học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn Thành phố.

Cuộc vận động “Đi bộ, sang đường an toàn” là một hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh tiểu học và THCS. Sự hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ban An toàn giao thông Thành phố là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn và thúc đẩy an toàn giao thông trong cộng đồng học đường. Việc kết hợp các chương trình và chiến dịch từ cấp Thành phố đến cấp Quốc gia cũng cho thấy sự quyết tâm và sự coi trọng vấn đề an toàn giao thông. Chúc cho cuộc vận động này sẽ đạt được những kết quả tích cực và lan tỏa tinh thần an toàn đến tất cả các học sinh trên địa bàn Thành phố.

Sáng ngày 25-9, tại trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Đi bộ, sang đường an toàn” năm học 2023 – 2024. Đây là một hoạt động truyền thông thuộc Chiến dịch hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ” được thông qua bởi Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng là một phần của Chương trình Đối tác vì những Thành phố Khỏe mạnh do Quỹ Bloomberg Philanthropies hỗ trợ kỹ thuật.

Cuộc vận động này diễn ra từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, với việc tổng kết vào tháng 5 năm 2024.

Được gắn thẻ , , , ,