tin tức

Tiếp đoàn Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn, Lào đến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Cuộc gặp gỡ và làm việc này thể hiện sự quan tâm và mong muốn của cả hai địa phương trong việc củng cố hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể cho nội dung hợp tác cũng là bước đi quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên. Hy vọng rằng việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho học sinh và cộng đồng giáo dục của cả hai địa phương.

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn từ Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào đến thăm và làm việc.

Đại diện từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc, Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Bà Hồ Ngọc Hậu – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Ông Nguyễn Hà Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Sở, cùng với các chuyên viên từ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học và Phòng Chính trị tư tưởng và Văn phòng Sở.

Đại diện từ Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào gồm Ông SOMPHONE SONEDALA – Giám đốc Sở, Bà LIPAYIA BOUAPAO – Phó Giám đốc, Bà DALAYVANH KEONAKHONE – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bà LATSANEE SOUKSAMLERNG – Phó Trưởng phòng Phòng Thống kê – Hợp tác, và Bà VONGPHAN PHOMPHIPHACK – Chuyên viên Sở Ngoại vụ.

Tại buổi làm việc, Ông Dương Trí Dũng đã chia sẻ thông tin về tình hình lưu học sinh Lào, đặc biệt là những học sinh đến từ Thủ đô Viêng Chăn, theo diện học bổng Thành phố, đã có nhiều năm theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bên cũng đã cùng nhau thảo luận về nội dung dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023 – 2025 giữa hai Sở. Cuộc thảo luận cũng tập trung vào các giải pháp để triển khai nội dung hợp tác và kế hoạch tổ chức các sự kiện ký kết trong thời gian tới. Điều này nhằm mục tiêu tiếp tục thúc đẩy, mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

 

 

 

 

Được gắn thẻ , , , ,