tin tức

Hội thảo Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 được tổ chức bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn. Đây là một phần trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện…

Tiếp tục đọc

tin tức

Giáo dục thường xuyên quận 6 thông báo chiêu sinh năm học 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đào tạo trình độ Sơ cấp Năm 2023 Thực hiện theo Quyết định số 6636/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 thuộc UBND quận 6. Tuân thủ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – Thương…

Tiếp tục đọc

tin tức

Đào tạo May thời trang

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo quyết định số 269b/QĐ-TTGDNN-GDTX Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6) Tên nghề: May thời trang Trình độ đào tạo: Sơ cấp I. Đối tượng tuyển sinh: Tất…

Tiếp tục đọc

tin tức

Đào tạo điện công nghiệp – dân dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo quyết định số 269c/QĐ-TTGDNN-GDTX Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6) Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP – DÂN DỤNG Trình độ đào tạo: Sơ cấp I Đối tượng…

Tiếp tục đọc

tin tức

Đào tạo Vi tính Văn phòng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo quyết định số:269a/QĐ-TTGDNN- GDTX Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Quận 6) Tên nghề: Vi tính văn phòng Trình độ đào tạo: Sơ cấp I Đối tượng tuyển…

Tiếp tục đọc

tin tức

Đào tạo Sữa chữa xe gắn máy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA XE GẮN MÁY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo quyết định số 269d/QĐ-GDNN.GDTX Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận 6)   Tên nghề: SỬA CHỮA XE GẮN MÁY Trình độ đào tạo: Sơ cấp I…

Tiếp tục đọc

tin tức

Đào Tạo sữa chữa ô tô

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ÔTÔ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo Quyết định số 269d/QĐ-GDNN.GDTX ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6) ─────────── Tên nghề: SỬA CHỮA ÔTÔ Trình độ đào tạo: Sơ cấp I Đối tượng tuyển sinh:…

Tiếp tục đọc

tin tức

Thông báo chiêu sinh đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên năm 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Đào tạo trình độ Sơ cấp Năm 2023 – Căn cứ Quyết định số 6636/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND Thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 trực thuộc UBND quận 6; – Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của…

Tiếp tục đọc