tin tức

Đào tạo Sữa chữa xe gắn máy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA XE GẮN MÁY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I

(Ban hành kèm theo quyết định số 269d/QĐ-GDNN.GDTX

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận 6)

 

Tên nghề: SỬA CHỮA XE GẮN MÁY

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Đối tượng tuyển sinh: tất cả các học viên có độ tuổi từ 15 trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề;

Số lượng mô đun đào tạo: 05

Chứng chỉ được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:

+ Trình bày được các biện pháp an toàn trong sửa chữa, an toàn điện, phòng chống cháy nổ;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các dụng cụ sửa chữa, dụng cụ đo kiểm;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong động cơ, điện trên xe gắn máy;

+ Trình bày được công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động phần cố định và phần chuyển động của động cơ xe gắn máy;

+ Trình bày đượcnguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa, hệ thống tín hiệu hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống mạch nạp ắc quy trên xe gắn máy;

+ Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng của động cơ và xe máy.

– Kỹ năng:

+ Sử dụng, bảo quản được dụng cụ, đồ nghề trong quá trình sửa chữa,vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc , đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng của động cơ và xe gắn máy đúng yêu cầu;

+ Tiến hành được các bước cần thiết để thực hiện những công việc trong nội dung bảo trì bảo dưỡng xe gắn máy;

+ Kiểm tra điều chỉnh và tìm pan, sửa chữa được các hư hỏng của xe gắn máy đúng quy trình, đúng kỹ thuật đảm bảo động cơ hoạt động tốt và an toàn;

+ Biết xác định nhanh chóng các hư hỏng của các loại xe, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục Thành thạo trong việc sửa chữa, chăm sóc, bảo dưỡng các loại xe.

–Thái độ:

+ Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc;

+ Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo;

+ Có tinh thần cầu tiến làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, vệ sinh công nghiệp.

Cơ hội việc làm:
Người làm nghề “Sửa chữa xe gắn máy” được bố trí làm việc tại tại các nhà máy lắp ráp xe gắn máy, các cơ sở sửa chữa xe gắn máy, các doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy, các trạm bảo trì xe gắn máy.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
– Thời gian đào tạo: 6 tháng

– Thời gian học tập: 26 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 467 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và thi tốt nghiệp: 17 giờ (Trong đó: thời gian kiểm tra hết mô đun: 13 giờ; thi tốt nghiệp: 4 giờ)

Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 484 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 106 giờ;

– Thời gian học thực hành: 361 giờ.

– Thời gian kiểm tra : 17 giờ. (Trong đó: thi tốt nghiệp 4 giờ)

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH,MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ01 Nhập nghề sửa xe gắn máy 20 8 12 0
MĐ02 Sửa chữa động cơ xe gắn máy 120 20 97 3
MĐ03 Sửa chữa hệ thống nhiên liệu,khởi động và đánh lửa. 130 30 97 3
MĐ04 Sửa chữa hệ thống điện, đèn, còi trên xe máy 90 18 69 3
MĐ05 Sửa chữa xe tay ga 120 30 86 4
Thi tốt nhiệp 4 4
Cộng 484 106 361 17
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ DUN ĐÀO TẠO.

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP.

Hướng dẫn sử dụng các môn học, mô dun đào tạo nghề
– Các mô đun được giảng dạy trước, làm nền tảng cho các mô đun đào tạo nghề.

– Các mô đun đào tạo nghề có thể tổ chức học song song hoặc học theo trình tự.

– Khi người học có nhu cầu học một mô đun nào thì tổ chức đào tạo mô đun đó. Các mô đun khác được tổ chức học khi người học có nhu cầu tiếp theo.

Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học hoặc thi tốt nghiệp.
* Thi kết thúc khoá học

Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 MĐ 01 Trắc nghiệm lý thuyết, Bài thi thực hành 03 giờ
2 MĐ 02 Trắc nghiệm lý thuyết, Bài thi thực hành 03 giờ
3 MĐ 03 Trắc nghiệm lý thuyết, Bài thi thực hành 03 giờ
4 MĐ 04 Trắc nghiệm lý thuyết, Bài thi thực hành 03 giờ
5 MĐ 05 Trắc nghiệm lý thuyết, Bài thi thực hành 03 giờ
* Thi tốt nghiệp

Số TT
Môn thi

Hình thức thi Thời gian thi
1 – Lý thuyết nghề Trắc nghiệm 45 phút
2 – Thực hành nghề Bài thi thực hành 03 giờ
Các chú ý khác.
– Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trung tâm có thể bố trí tham quan công ty, xí nghiệp.

– Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá./.

Được gắn thẻ , , , ,