tin tức

Đào tạo May thời trang

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I

(Ban hành kèm theo quyết định số 269b/QĐ-TTGDNN-GDTX

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6)

Tên nghề: May thời trang

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I.

Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học viên từ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề.

Số lượng mô đun đào tạo: 05

Chứng chỉ được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp I

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:Kiến thức: + Hiểu về an toàn lao động và tính chất cơ bản của nguyên liệu, phụ liệu ngành may. + Vận hành máy may công nghiệp. + Thiết kế và may các kiểu quần âu nữ, áo sơ mi, váy và áo váy.

Kỹ năng: + Lựa chọn nguyên liệu, phụ liệu phù hợp. + Sử dụng máy may công nghiệp. + Cắt và may các kiểu quần âu nữ, áo sơ mi, váy và áo váy.

Thái độ: + Tự giác, kỷ luật, trách nhiệm trong học tập. + Kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và tác phong công nghiệp.

Cơ hội việc làm: Có thể làm việc trong các doanh nghiệp may, hoặc tự kinh doanh.

II.THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

Thời gian đào tạo: 6 tháng – Thời gian học tập: 26 tuần – Thời gian thực học tối thiểu: 452 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

  1. MĐ 01: Vật liệu may, Thiết bị may, Các đường may cơ bản, An toàn lao động (40 giờ)
  2. MĐ 02: Thiết kế, may áo sơ mi thời trang nữ (95 giờ)
  3. MĐ 03: Thiết kế, may quần tây thời trang nữ (96 giờ)
  4. MĐ 04: Thiết kế, may áo sơ mi, quần tây nam (135 giờ)
  5. MĐ 05: Thiết kế, may một số kiểu váy và áo váy (110 giờ)

Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 28 giờ

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ: (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

Chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề được xác định dựa trên phiếu phân tích nghề, phân tích công việc nghề May thời trang.

Các mô đun đào tạo nghề đã được xây dựng đến tên bài; nội dung chính của từng bài; từ đó các cở sở dạy nghề tự xây dựng nội dung bài giảng để thuận lợi cho giáo viên khi lên lớp.

Được gắn thẻ , , , , , , , , , , ,