tin tức

Đại Học Kiến trúc Tp.HCM tuyển sinh đào tạo ĐH hình thức VLVH năm 2023

Đại Học Kiến trúc Tp.HCM tuyển sinh đào tạo ĐH hình thức VLVH năm 2023.

THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023
Thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-ĐHKT ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học.
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023 như sau:
I. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và văn bằng tốt nghiệp
Chỉ tiêu
STT
Ngành đào tạo
Mã ngành
tuyển sinh
Bằng cấp
Kỹ thuật xây dựng:
1
– Hệ 5 năm
7580201
30
Kỹ sư
– Hệ 3 năm
70
2
Kiến trúc
7580101
100
Kiến trúc sư
II. Chương trình, kế hoạch đào tạo, học phí
1. Chương trình, kế hoạch đào tạo
– Chương trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học áp dụng theo chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời gian đào tạo:
+ Ngành Kỹ thuật xây dựng:
+ Ngành Kiến trúc:

3 năm hoặc 5 năm;
5 năm.
– Sinh viên đã tốt nghiệp đại học: Được xét miễn các môn học đã hoàn thành trong chương trình đã tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Địa điểm học: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Số 196 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
– Thời gian học: Buổi tối từ 18h00 đến 21h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng và chiều ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
2. Học phí
Theo quy định mức thu học phí bậc đại học hệ vừa làm vừa học áp dụng cho từng năm học (xem trên http://portal.uah.edu.vn).
III. Điều kiện dự thi
2
1. Điều kiện về văn bằng dự thi
– Người dự thi phải có một trong các loại văn bằng tốt nghiệp tùy theo ngành đào tạo và thời gian đào tạo như sau:
+ Đối với hệ đào tạo 5 năm: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học nghề, Trung cấp nghề;
+ Đối với ngành Kỹ thuật xây dựng thời gian đào tạo 3 năm: Đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng, Trung cấp nghề ngành Xây dựng, Thủy lợi, Cầu đường, Công trình cảng, Cấp thoát nước, Cơ khí hoặc tương đương.
2. Tiêu chuẩn sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.
3. Tuổi dự thi: Không hạn chế.
4. Những đối tượng sau đây không được dự thi
a) Những người không đủ các điều kiện nêu ở mục III.1, III.2;
b) Những người không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
c) Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi;
d) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.
IV. Chính sách ưu tiên tuyển sinh
Chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng dự thi thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Phương thức tuyển sinh
1. Đối với ngành Kỹ thuật xây dựng hệ 5 năm:
Xét tuyển theo học bạ hoặc xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với một trong hai tổ hợp (Toán – Lý – Hóa) hoặc (Toán – Lý – Anh);
thẳng.
– Đối với trường hợp đã tốt nghiệp đại học các ngành khác thì được xét tuyển
2. Đối với ngành Kỹ thuật xây dựng hệ 3 năm:
– Xét tuyển theo bảng điểm Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng 03 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành, môn chuyên ngành;

3. Đối với ngành Kiến trúc:
– Xét tuyển theo học bạ hoặc xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với một trong ba tổ hợp (Toán – Lý); (Toán – Văn) hoặc (Toán – Anh) và thi bổ sung 01 môn Vẽ Mỹ thuật (Vẽ đầu tượng – 240 phút); đối với trường hợp có bằng đại học không cùng khối ngành xét tuyển thì được miễn xét tổ hợp (Toán – Lý) (Toán – Văn) hoặc (Toán – Anh).
B
Y
THƯỜ
ĐẠI HỌC,
H
TH

3
Thí sinh có thể nộp kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật) hệ chính qui của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, có thời hạn không quá 5 năm kể từ ngày thi để xét tuyển;


Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh có bằng đại học cùng khối ngành xét tuyển;
– Môn thi năng khiếu bổ sung phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Các môn xét theo điểm học bạ thì xét theo kết quả học tập của năm lớp 12, có điểm trung bình môn từ 6,0 điểm trở lên;

– Các môn xét điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia tổng số điểm 3 môn xét tuyển từ 15,0 điểm trở lên hoặc 10,0 điểm trở lên cho trường hợp xét tổ hợp 2 môn (cho ngành Kiến trúc);

Tổng số điểm 3 môn xét tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng (hệ 3 năm) từ 15,0 điểm trở lên.
Các tổ hợp môn học xét tuyển cho các ngành được thể hiện như bảng sau:
NG
KIẾN TRÚ
FH PHO CHÍ MI
Phương thức tuyển sinh
STT
Ngành đào tạo
Xét điểm học bạ
Xét điểm thi THPT quốc gia
Thi bổ sung
môn năng khiếu
Kỹ thuật xây dựng:
Toán – Lý – Hóa
Toán – Lý – Hóa
– Hệ 5 năm
hoặc
hoặc
Không
1
Toán – Lý – Anh
Toán – Lý – Anh
Môn cơ bản
– Hệ 3 năm
Môn cơ sở ngành
Không
Môn chuyên ngành
Toán – Lý
Toán – Lý
2
Kiến trúc
Toán – Văn
hoặc
Toán – Văn
Vẽ Mỹ thuật
hoặc
Toán – Anh
Toán – Anh

VI. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi
1. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ chung cho các ngành:
– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);*
– 02 bản sao có công chứng Sơ yếu lý lịch sinh viên;*
– 02 bản sao có công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
– 03 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào sau ảnh);
Ghi chú: (*) Thí sinh có thể vào trang thông tin của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để tải mẫu (http://uahktdbcl.com).
ز
DUNG
4
a) Đối với ngành Kỹ thuật xây dựng hệ 5 năm:
– 02 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp; Trung học nghề; Trung cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với những người mới tốt nghiệp;
– 02 bản sao có công chứng bảng điểm học bạ Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp; Trung học nghề; Trung cấp nghề,
– 02 bản sao có công chứng bảng điểm kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia;
đẳng;
– 02 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học (nếu có).
b) Đối với ngành Kỹ thuật xây dựng hệ 3 năm:
– 02 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao
– 02 bản sao có công chứng bảng điểm Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng. c) Đối với ngành Kiến trúc:
– 02 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp; Trung học nghề; Trung cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với những người mới tốt nghiệp;
– 02 bản sao có công chứng bảng điểm học bạ Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp; Trung học nghề; Trung cấp nghề;
– 02 bản sao có công chứng bảng điểm kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia;
– 02 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học (nếu có);
– Giấy chứng nhận kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ chí Minh (không quá 5 năm kể từ ngày thi đến thời điểm tuyển sinh).
2. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi
Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng), Số 196 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 38222748 – số nội bộ: 134 hoặc 135;
– Những thí sinh trúng tuyển phải xuất trình bản chính của những giấy tờ trên để đối chiếu kiểm tra khi nhập học.
3. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi
– Lệ phí xét tuyển:

– Lệ phí thi môn năng khiếu:
300.000 đồng;
500.000 đồng.
H
4. Hình thức nộp: Nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học
Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
5
VII. Kế hoạch tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023
1. Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 – Đợt 1:
– Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 09/8/2023;
– Phát giấy báo dự thi:
– Ngày thi:
21/8/2023;
26/8/2023.
2. Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 – Đợt 2:
– Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 09/8/2023 đến ngày 01/12/2023;
·
Phát giấy báo dự thi:
– Ngày thi:
12/12/2023;
23/12/2023.
3. Thông tin liên hệ
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
– Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028)38 222 748 (số nội bộ 134, 135) hoặc Hotline: 0326180575.
Nơi nhận: out
– Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
– Các đơn vị thuộc trường;
– Website Trường;
– Luu: VT, KT&DBCL.HTMH.

Được gắn thẻ , , , , , ,