tin tức

Chúc mừng Đội tuyển thi học viên giỏi cấp Thành phố năm 2023

Trung tâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của Đội tuyển thi học viên giỏi cấp Thành phố năm 2023: Đội tuyển năm nay chúng đã đạt 13 giải Ba. Xin chúc mừng các bạn đạt giải và quý Thầy/Cô tham gia bồi dưỡng các bạn.