tin tức

Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có, mang lại nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng là thách thức đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thay đổi cách thức tổ chức và thực hiện nhiệm vụ như cách truyền thống đã và đang làm.

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 sẽ tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số… Ngày Chuyển đổi số quốc gia là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hằng năm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc chuyển đổi số một cách toàn diện. Như vậy, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ đơn lẻ của từng bộ, ban, ngành mà đã trở thành nhiệm vụ Quốc Gia.

Chúng ta ở đây, tất cả đã từng nếm trải những tàn phá của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong nguy có cơ, đại dịch Covid cũng là cú hích tạo ra một sự thay đổi căn bản về môi trường làm việc của tất cả các lĩnh vực. Hơn nữa, đó cũng là bước tạo đà trong chuyển đổi, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Trước tiên, xin khẳng định với Quý vị đại biểu: Chuyển đổi số trong giáo dục là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ trọng tâm trong hiện tại và tương lai.

Trước và sau diễn biến phức tạp của covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra nhiều văn bản hướng dẫn dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến đối với cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Đây là cơ sở pháp lý để các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện. Và thực tế, trong những năm qua đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả trong việc chuyển đổi này.

Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với các nội dung liên quan đến ngành Giáo dục tập trung vào hai nội dung: Chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá.

Chuyển đổi số trong quản lý là số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ các cấp lãnh đạo, quản lý ra quyết định trong lãnh đạo, điều hành.

Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công.

Ứng dụng công nghệ hay chuyển đổi số trong giáo dục đã và đang đáp ứng nhu cầu thực tế, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho trường học, tổ chức. Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ đơn thuần là Dạy học trực tuyến, mà đó là một giải pháp tổng thể và toàn diện với việc: Tổ chức, Quản lý nhân sự, Quản lý: học liệu số, học sinh, điểm số, khảo thí – thi, … Công nghệ giúp giải phóng sức lao động của giáo viên để thầy cô có thêm thời gian cho việc sáng tạo trong công tác dạy học và quản lý.

Được gắn thẻ , , , , , , ,