tin tức

Sóc Trăng chưa thu học phí năm học 2023 – 2024

Chưa thực hiện thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2023 – 2024.

Ngày 2/10, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về nội dung chưa thu học phí năm học 2023 – 2024.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng thông báo đến các đơn vị nội dung: Chưa thực hiện thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2023 – 2024. Vì Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27/2/2023 của HĐND tỉnh Sóc Trăng chỉ qui định mức học phí cho năm học 2022 – 2023 và hiện nay Bộ GD&ĐT đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Khi có Nghị định mới, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu ban hành Nghị quyết qui định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng đề nghị các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố triển khai chưa thực hiện thu học phí năm học 2023 – 2024 đến các cơ sở giáo dục và học sinh, cha mẹ học sinh trên địa bàn được biết. Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở triển khai chưa thực hiện thu học phí năm học 2023 – 2024 đến học sinh và cha mẹ học sinh. Khi có văn bản qui định mới Sở sẽ triển khai thu học phí theo qui định.

Trước đó, mức thu học phí năm học 2022 – 2023 theo qui định tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/2/2023 của HĐND tỉnh Sóc Trăng, khu vực thành thị 70.000 đồng/em/tháng; khu vực nông thôn 40.000 đồng/em/tháng.

https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/soc-trang-chua-thu-hoc-phi-nam-hoc-2023-2024-102049.html

Được gắn thẻ , , , , , ,