tin tức

Sở GD-ĐT TP.HCM chấn chỉnh lạm thu đầu năm

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học, vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư 16 năm 2018 của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn 1427 năm 2019 của UBND TP.HCM về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16.

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện CMHS để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011 của Bộ GD-ĐT.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS do Ban đại diện CMHS quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện CMHS và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể Ban đại diện CMHS trường thống nhất ý kiến.

Không sử dụng các khoản kinh phí này cho các mục đích: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ GD-ĐT. Kế hoạch vận động phải được phê duyệt trước khi tổ chức vận động, trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt. Khuyến khích các nhà tài trợ tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chỉ tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hành năm theo quy định…

“Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ sở giáo dục nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật” – ông Lê Hoài Nam viện dẫn quy định tại khoản 2 điều 15 Thông tư 16.

Cũng trong công văn chấn chỉnh, ông Lê Hoài Nam đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo phối hợp tham mưu UBND quận huyện, TP. Thủ Đức ban hành hướng dẫn thu chi đối với các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý. Các cơ sở giáo dục chỉ được tổ chức thu sau khi có vông văn hướng dẫn thu theo phân cấp.

Đặc biệt, ông đề nghị các phòng giáo dục tham mưu UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm hiệu trưởng thực hiện thu chi không đúng quy định.

Đồng thời cần tham mưu UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức tập trung các nguồn lực đảm bảo tạo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp, bố trí nguồn lực để huy động ngân sách giáo dục đảm bảo chi thường xuyên, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Yến Hoa

https://www.giaoduc.edu.vn/so-gd-dt-tphcm-chan-chinh-lam-thu-dau-nam.htm

Được gắn thẻ , , , , ,