tin tức

Hội thảo Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 được tổ chức bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn. Đây là một phần trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” và Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời”.

Các đại biểu và khách mời tham dự hội thảo bao gồm nhiều vị quan trọng như Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phó Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện, cũng như các lãnh đạo và chuyên viên từ các phòng ban liên quan.

Hội thảo bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ do các trường học địa phương trình bày, thể hiện sự năng động và sáng tạo của các cơ sở giáo dục.

Trong phần thảo luận, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Có các nội dung như:

 1. Phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.
 2. Vai trò của Phòng GD-ĐT trong công tác chỉ đạo TT HTCĐ tại các quận, huyện.
 3. Công tác phối hợp giữa Hội khuyến học với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thực hiện các hoạt động.
 4. Vai trò của giáo viên biệt phái với hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng.
 5. Vai trò của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong hỗ trợ chuyên môn cho các Trung tâm học tập cộng đồng.
 6. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại các Trung tâm học tập cộng đồng.
 7. Về kinh phí từ ngân sách và huy động kinh phí xã hội hoá cho hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

Sau phần thảo luận, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị một số nhiệm vụ quan trọng, bao gồm:

 1. Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời thông qua trung tâm học tập cộng đồng.
 2. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và cải thiện cơ chế quản lý để đảm bảo hoạt động của trung tâm có chất lượng, hiệu quả và bền vững.
 3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, cộng tác viên của trung tâm.
 4. Triển khai các chương trình giáo dục thường xuyên có chất lượng và hiệu quả tại trung tâm.
 5. Tăng cường mạng lưới liên kết và huy động nguồn lực.
 6. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và các chính sách phù hợp để duy trì và phát triển bền vững các trung tâm.
 7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ dạy và học tại các trung tâm.

Tổng kết, ông Dương Trí Dũng khẳng định rằng trung tâm học tập cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và đề nghị các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động của chúng.

Được gắn thẻ , , , , , , , ,