tin tức

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị có sự tham gia của các vị quan trọng như Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học; Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đại diện từ các tổ chức và ngành khác nhau như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành đoàn TNCSHCM, Hội khuyến học Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện.

Tại hội nghị, Bà Trần Thị Kim Thanh đã báo cáo triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Bà đã nêu rõ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của các quận, huyện và các sở, ban, ngành. Báo cáo cũng đề cập đến việc tổ chức lễ khai mạc tại UBND quận Gò Vấp.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ khai mạc ý nghĩa, hiệu quả và tăng cường công tác truyền thông đến mọi người dân trong việc thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả, nhằm lan tỏa đến từng gia đình và người dân.

Bình luận:

Hội nghị này có sự tham gia của nhiều đại biểu đáng chú ý từ các cơ quan và tổ chức liên quan đến giáo dục. Việc báo cáo kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 cũng như việc thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công của chương trình này. Phát biểu của Ông Dương Trí Dũng tôn vinh vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong thời đại công nghệ số là một định hướng sáng tạo và đáng chú ý. Nhấn mạnh vào việc truyền thông và lan tỏa thông điệp đến mọi người dân cũng là một khía cạnh rất quan trọng để đạt được mục tiêu của chương trình.

Được gắn thẻ , , , , , , ,