tin tức

Đào tạo May thời trang

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo quyết định số 269b/QĐ-TTGDNN-GDTX Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6) Tên nghề: May thời trang Trình độ đào tạo: Sơ cấp I. Đối tượng tuyển sinh: Tất…

Tiếp tục đọc

tin tức

Đào tạo điện công nghiệp – dân dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo quyết định số 269c/QĐ-TTGDNN-GDTX Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6) Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP – DÂN DỤNG Trình độ đào tạo: Sơ cấp I Đối tượng…

Tiếp tục đọc