tin tức

Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ trong trường học, năm học 2022 – 2023; triển khai chương trình phối hợp năm học 2023 – 2024

Buổi họp là một bước quan trọng trong việc đánh giá và tôn vinh công tác Chữ thập đỏ trường học. Việc tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố. Chương trình phối hợp giữa các bên liên quan cũng mang lại hiệu quả cao hơn và khuyến khích sự tham gia tích cực từ cộng đồng. Chúc mừng cho những tập thể và cá nhân đã nhận được khen thưởng, và hy vọng rằng công tác Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các năm tiếp theo.

Ngày 24 tháng 09 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ trong trường học cho năm học 2022-2023. Buổi họp cũng đánh dấu việc triển khai chương trình phối hợp giữa ba bên liên quan đến công tác Chữ thập đỏ trường học trong năm học 2023-2024.

Buổi họp diễn ra với sự tham gia của nhiều vị quan trọng như Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên viên từ các cơ quan có liên quan và lãnh đạo từ cấp quận.

Hội nghị tập trung vào việc tổng kết kết quả của công tác Chữ thập đỏ trong trường học cho năm học vừa qua và đề ra các kế hoạch triển khai cho năm học tiếp theo. Đồng thời, 44 tập thể và 22 cá nhân đã nhận được khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ. Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố cũng trao học bổng cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị lên đến 1.500.000.000 đồng.

 

Được gắn thẻ , , , ,