tin tức

Họp Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Đề án Đại học chia sẻ”

Cuộc họp này thể hiện sự quan trọng của việc đánh giá và đề ra ý kiến về đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thành phần của Hội đồng rất đa dạng về chuyên môn, đảm bảo tính đa chiều trong quá trình đánh giá. Đây là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của đề án.

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đề tài nghiên cứu mang tên “Đề án Đại học chia sẻ” được Trường Đại học Công nghệ thông tin làm tổ chức chủ trì, do PGS.TS. Vũ Đức Lung, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ thông tin, làm Chủ nhiệm.

Thành phần của Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ bao gồm:

  1. GS. TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Chủ tịch Hội đồng.
  2. GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sư phạm, Phản biện.
  3. PGS. TS. Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phản biện.
  4. PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sức khỏe, Ủy viên.
  5. PGS. TS. Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật, Ủy viên.
  6. PGS. TS. Lê Chi Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Ủy viên.
  7. TS. Nguyễn Hữu Lợi, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.
  8. KS. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký hành chính.

Hội đồng đã lắng nghe báo cáo kết quả giai đoạn 1 của đề án từ PGS.TS. Vũ Đức Lung, sau đó các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá và đưa ra ý kiến về “Đề án Đại học chia sẻ”. Đây là một bước quan trọng trong việc thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ.

Được gắn thẻ , , , ,