tin tức

Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo tiếp cận STEM cho trẻ mẫu giáo

Phương pháp STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) tập trung vào trang bị kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học. STEM giúp trẻ kết hợp, ứng dụng và thực hành kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế.

STEM không nhằm tạo ra chuyên gia toán học, khoa học, kỹ sư, mà hướng tới việc trang bị trẻ kiến thức và kỹ năng phù hợp với sự phát triển công nghệ hiện đại.

Đối với trẻ mầm non, STEM đòi hỏi sự cân nhắc về phương pháp giáo dục phù hợp. Việc chọn trường và phương pháp giáo dục cho con là một trong những vấn đề quan trọng đối với cha mẹ và giáo viên.

Phương pháp STEM kết hợp các môn học thành một mô hình gắn kết dựa trên ứng dụng thực tế, giúp trẻ học và áp dụng kiến thức vào thực tế.

STEM tập trung vào phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ thông qua việc áp dụng kiến thức liên quan đến vấn đề thực tế.

Hướng tới việc học tập sáng tạo, STEM khuyến khích trẻ tư duy mở rộ, sửa chữa và vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể.

Chương trình giáo dục STEAM tập trung vào tích hợp các môn học để rèn luyện kỹ năng và khơi gợi tư duy sáng tạo.

STEM giúp trẻ gắn kết các kiến thức và học hỏi ngay từ khi còn nhỏ, thông qua việc khuyến khích sự tò mò và khám phá.

Giáo dục STEM đang nhận được nhiều quan tâm ở Việt Nam, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như tâm lý lấy điểm, thiếu cơ sở khoa học và khung lý luận.

Vào ngày 02 tháng 10 năm 2023, Quyết định số 2860/QĐ-GDĐT được ban hành, hướng dẫn cách tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo tiếp cận STEM cho trẻ mầm giáo.

Từ khi còn nhỏ, hãy khuyến khích sự tò mò của trẻ, đó là cách tốt nhất để kích thích tình yêu của trẻ đối với giáo dục STEM.

Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo tiếp cận STEM cho trẻ mầm giáo. Tin tưởng rằng các thầy cô giáo tại các trường mầm giáo sẽ có một năm học mới đầy thành công và hạnh phúc bên các em học sinh.

Được gắn thẻ , , , , , ,