tin tức

Dạy học tích hợp nội dung giáo dục STEM vào bài học ở cấp tiểu học

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Tập huấn Chuyên đề với chủ đề “Dạy học tích hợp nội dung giáo dục STEM vào bài học” trong khuôn khổ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1.

Buổi tập huấn có sự tham dự của ông Lưu Phương Thanh Bình, chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng với các đại diện lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ quản lý và giáo viên đến từ thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khác.

Mục tiêu của buổi tập huấn là trao đổi và phân tích một cách hệ thống về nội dung “Dạy học tích hợp nội dung giáo dục STEM vào bài học”. Buổi tập huấn tập trung vào việc nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, buổi tập huấn cũng đề ra các nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục STEM vào bài học.

Được gắn thẻ , , , ,