tin tức

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn du học là rất lớn nhưng các ứng viên hầu hết chưa có đủ chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn du học đang tăng cao, tuy nhiên, hầu hết ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. Chúng tôi muốn hỏi xem Sở Giáo dục và Đào tạo có những hỗ trợ nào dành cho chúng tôi trong trường hợp này?

Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo đang hợp tác với Trường Cán bộ Quản lý giáo dục để triển khai chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. Dự kiến, lớp học sẽ khai giảng vào cuối tháng 10/2023.

Được gắn thẻ , ,