tin tức

Sở GD-ĐT TP.HCM chấn chỉnh lạm thu đầu năm

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học, vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.