tin tức

Danh sách các trường các khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, và các đơn vị giáo dục khác trực thuộc phòng giáo dục quận Bình Thạnh

Danh sách các trường các khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, và các đơn vị giáo dục khác trực thuộc phòng giáo dục quận Bình Thạnh

Các trường khối mầm non mẫu giáo

STT Tên đơn vị Tên miền
1 Mầm non 1 https://mn1binhthanh.hcm.edu.vn
2 Mầm non 27 https://mn27binhthanh.hcm.edu.vn
3 Mầm non 25A https://mn25abinhthanh.hcm.edu.vn
4 Mầm non 14 https://mn14binhthanh.hcm.edu.vn
5 Mầm non 24B https://mn24bbinhthanh.hcm.edu.vn
6 Mầm non 15 B https://mn15bbinhthanh.hcm.edu.vn
7 Mầm non 6 https://mn6binhthanh.hcm.edu.vn
8 Mầm non 11A https://mn11abinhthanh.hcm.edu.vn
9 Mầm non 7B https://mn7bbinhthanh.hcm.edu.vn
10 Mầm non 28 https://mn28binhthanh.hcm.edu.vn
11 Mầm non 13 https://mn13binhthanh.hcm.edu.vn
12 Mầm non 15 https://mn15binhthanh.hcm.edu.vn
13 Mầm non 11B https://mn11bbinhthanh.hcm.edu.vn
14 Mầm non 17 https://mn17binhthanh.hcm.edu.vn
15 Mầm non 25B https://mn25bbinhthanh.hcm.edu.vn
16 Mầm non 7A https://mn7abinhthanh.hcm.edu.vn
17 Mầm non 22 https://mn22binhthanh.hcm.edu.vn
18 Mầm non 5 https://mn5binhthanh.hcm.edu.vn
19 Mầm non 21 https://mn21binhthanh.hcm.edu.vn
20 Mầm Non 3 https://mn3binhthanh.hcm.edu.vn
21 Mầm non 12 https://mn12binhthanh.hcm.edu.vn
22 Mầm non 24A https://mn24abinhthanh.hcm.edu.vn
23 Mầm non 2 https://mn2binhthanh.hcm.edu.vn
24 TRƯỜNG MẦM NON THIÊN ANH https://mnthienanhbinhthanh.hcm.edu.vn
25 Mầm non 19 https://mn19binhthanh.hcm.edu.vn
26 Mầm non 26 https://mn26binhthanh.hcm.edu.vn
27 Mẫu Giáo Việt Anh https://mgvietanh.hcm.edu.vn
28 Mầm non Văn Thánh Bắc https://mnvanthanhbac.hcm.edu.vn
29 Mầm Non Mai Thôn https://mnmaithon.hcm.edu.vn
30 Mầm non Chú Bồ Nông https://mnchubonong.hcm.edu.vn
31 Mầm non tư thục Kim Đồng https://mnkimdong.hcm.edu.vn
32 Mẫu Giáo Minh Tâm https://mgminhtam.hcm.edu.vn
33 Mầm non Việt Úc vas.edu.vn/

Các trường tiểu học tại Bình Thạnh

STT Tên đơn vị Tên miền
1 Tiểu Học Yên Thế https://thyenthebinhthanh.hcm.edu.vn
2 Tiểu Học Bình Hoà https://thbinhhoa.hcm.edu.vn
3 Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu https://thnguyendinhchieu.hcm.edu.vn
4 Tiểu học Bình Lợi Trung https://thbinhloitrung.hcm.edu.vn
5 Tiểu Học Hồng Hà https://thhongha.hcm.edu.vn
6 Tiểu Học Trần Quang Vinh https://thtranquangvinh.hcm.edu.vn
7 Tiểu Học Bình Quới Tây https://thbinhquoitay1.hcm.edu.vn
8 Tiểu Học Bế Văn Đàn https://thbevandan.hcm.edu.vn
9 Tiểu Học Lam Sơn https://thlamsonbinhthanh.hcm.edu.vn
10 Tiểu Học Bạch Đằng https://thbachdangbinhthanh.hcm.edu.vn
11 Tiểu Học Chu Văn An https://thchuvanan.hcm.edu.vn
12 Tiểu Học Tô Vĩnh Diện https://thtovinhdien.hcm.edu.vn
13 Trường Tiểu học Đống Đa https://thdongdabinhthanh.hcm.edu.vn
14 Tiểu Học Lê Đình Chinh https://thledinhchinhbinhthanh.hcm.edu.vn
15 Tiểu Học Hà Huy Tập https://thhahuytap.hcm.edu.vn
16 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
https://thnguyenbangocbinhthanh.hcm.edu.vn
17 Tiểu Học Phan Văn Trị https://thphanvantribinhthanh.hcm.edu.vn
18 Tiểu Học Thạnh Mỹ Tây https://ththanhmytay.hcm.edu.vn
19 Tiểu Học Thanh Đa https://ththanhda.hcm.edu.vn
20 Tiểu Học Tầm Vu https://thtamvu.hcm.edu.vn
21 Tiểu Học Phù Đổng https://thphudongbinhthanh.hcm.edu.vn
22 Tiểu Học Cửu Long https://thcuulong.hcm.edu.vn
23 Tiểu Học Việt Mỹ https://thvietmybinhthanh.hcm.edu.vn
24 Tiểu Học Việt Úc vas.edu.vn/
25 Mầm non 19
26 Mầm non 26
27 Mẫu Giáo Việt Anh
28 Mầm non Văn Thánh Bắc
29 Mầm Non Mai Thôn
30 Mầm non Chú Bồ Nông
31 Mầm non tư thục Kim Đồng
32 Mẫu Giáo Minh Tâm
33 Mầm non Việt Úc

Các trường thcs

STT Tên đơn vị Tên miền
1 THCS Lê Văn Tám
https://thcslevantam.hcm.edu.vn
2 THCS Lam Sơn
https://thcslamsonbinhthanh.hcm.edu.vn
3 THCS Phú Mỹ
https://thcsphumy.hcm.edu.vn
4 THCS Thanh Đa
https://thcsthanhda.hcm.edu.vn
5 THCS YÊN THẾ
https://thcsbcyenthe.hcm.edu.vn
6 THCS Hà Huy Tập
https://thcshahuytap.hcm.edu.vn
7 THCS Cửu Long
https://thcscuulong.hcm.edu.vn
8 Trường THCS Điện Biên
https://thcsdienbien.hcm.edu.vn
9 THCS Bình Lợi Trung
https://thcsbinhloitrung.hcm.edu.vn
10 THCS Nguyễn Văn Bé
https://thcsnguyenvanbe.hcm.edu.vn
11 Trường THCS Trương Công Định
https://thcstruongcongdinh.hcm.edu.vn
12 TRUNG HỌC CƠ SỞ RẠNG ĐÔNG
https://thcsrangdong.hcm.edu.vn
13 THCS Đống Đa
https://thcsdongda.hcm.edu.vn
14 THCS Cù Chính Lan
https://thcsbccuchinhlan.hcm.edu.vn
15 THCS Bình Quới Tây
https://thcsbinhquoitay.hcm.edu.vn

Các trường thpt

Trường THPT Gia Định – 44 Võ Oanh, Phường 25, Q. Bình Thạnh – Công lập/Trường chuyên
Trường THPT Thanh Đa – 186 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh – Công lập
Trường THPT Võ Thị Sáu – 95 Đinh Tiên Hoàng, Q Bình Thạnh – Công lập
Trường THPT Phan Đăng Lưu – 27 Nguyễn Văn Đậu, Q Bình Thạnh – Bán công
Trường THPT bán công Hoàng Hoa Thám – 6 Hoàng Hoa Thám, Q Bình Thạnh – Bán công
Trường THPT Trần Văn Giàu – 203/40 đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh
Trường THPT dân lập Hưng Đạo – 103 Nguyễn Văn Đậu, Q Bình Thạnh – Dân lập
Trường THPT dân lập Đông Đô – 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Q Bình Thạnh – Dân lập
Trường THPT dân lập Phan Hữu Ích – 480/81A Lê Quang Định, Q Bình Thạnh – Dân lập

 

Các đơn vị khác

STT Tên đơn vị Tên miền
1 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp
https://ttktthhnbinhthanh.hcm.edu.vn
2 Trường bồi dưỡng giáo dục
https://bdgdbinhthanh.hcm.edu.vn
3 Giáo dục chuyên biệt Gia Định
https://gdcbgiadinh.hcm.edu.vn
4 Giáo dục chuyên biệt Anh Minh
https://gdcbanhminh.hcm.edu.vn
Được gắn thẻ , , , ,