Du Học

Sứ Mệnh Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế New Vision

Sự tiến bộ của học viên phản ánh chất lượng đào tạo của Trung tâm. Chúng tôi cam kết mang tới cho các học viên một môi trường học tập tốt nhất và sáng tạo theo chuẩn quốc tế, nhằm phát huy tối đa tiềm năng và phát triển các kỹ năng Tiếng Anh, giúp học viên có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài, sẵn sàng cho các kỳ thi Anh ngữ quốc tế và chuẩn bị vững chắc cho giảng đường đại học trong nước cũng nước ngoài.

https://nvi.edu.vn/gioi-thieu/su-menh/