Văn Hóa

Giới Thiệu Hỷ Lạc

Nam mô A Di Đà Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, Các Chư Vị Đại Đức Đồng Học, Quý Phật tử gần xa,
Chúng con là người đệ tử của Phật. Với chí nguyện góp phần trong việc kế thừa và phát huy Phật pháp, giúp cho ánh sáng của Đạo Phật được lưu truyền khắp thế gian để tất cả chúng sanh đều được hưởng lợi ích, mỗi ngày đều hạnh phúc, an lạc, viên mãn trong đời này, và tiến xa hơn là đạt được giác ngộ, giải thoát, chúng con luôn tâm niệm phải tinh tấn học pháp, hành pháp và hoằng pháp…
Chúng con chỉ là những Phật tử sơ cơ đang trên đường Cầu đạo. Chúng con cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có đủ duyên lành gặp được ánh sáng của Phật pháp. Từ khi gặp được Phật Pháp chúng con cảm nhận được niềm hạnh phúc, an lạc mỗi ngày. Đó là lý do “Hỷ Lạc” của chúng con ra đời.
Hỷ lạc của chúng con ra đời với tâm nguyện mang đến những sản phẩm Phật giáo và các thông tin về hoạt động Phật giáo… Thông qua các sản phẩm Phật giáo như: Tượng Phật, Pháp khí, Thiền – Trà, Hương Đạo, Trang sức Phật giáo, Tranh – sách – Kinh Phật, Máy nghe Pháp Thoại… các sản phẩm thờ cúng Phật, các vật phẩm dùng để Phật tử tu tập… với chất lượng tốt nhất, mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý… Chúng con mong rằng sẽ được gieo duyên Phật Pháp đến mọi người khắp nơi trên đất nước này.
Chúng con tâm niệm sẽ cố gắng hết sức để phục vụ mọi người trên con đường cầu học đạo Phật và mong muốn mọi người sẽ đạt được nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành tựu. Tuy nhiên, chúng con cũng biết rằng chúng con còn đức bạc tài sơ, kiến thức về Phật pháp còn hạn hẹp, do vậy, có thể còn nhiều thiếu sót và không tránh khỏi sai lầm. Vì thế, ngưỡng mong các Chư Tôn Đức Tăng Ni, Các Chư Vị Đại Đức Đồng Học, các Phật tử gần xa, nếu thấy những điểm cần điều chỉnh, xin hãy chỉ giáo cho chúng con.
Chúng con thành tâm đảnh lễ và tri ân công đức của tất cả chư vị.
Chúng con kính chúc tất cả chư vị luôn có được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, hỷ lạc mỗi ngày…
Nam Mô A Di Đà Phật!