tin tức

Đào tạo Vi tính Văn phòng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo quyết định số:269a/QĐ-TTGDNN- GDTX Ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Quận 6) Tên nghề: Vi tính văn phòng Trình độ đào tạo: Sơ cấp I Đối tượng tuyển…

Tiếp tục đọc