tin tức

Đào Tạo sữa chữa ô tô

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA ÔTÔ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I (Ban hành kèm theo Quyết định số 269d/QĐ-GDNN.GDTX ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6) ─────────── Tên nghề: SỬA CHỮA ÔTÔ Trình độ đào tạo: Sơ cấp I Đối tượng tuyển sinh:…

Tiếp tục đọc