tin tức

Tuyển sinh Thạc sĩ Phật học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ PHẬT HỌC, NIÊN KHOÁ 2012-2014 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Phật học, khoá 2012-2014 như sau: I. CÁC MÔN THI TUYỂN Triết học Môn cơ sở ngành: Phật học Môn ngoại ngữ (trình độ B): Chọn…

Tiếp tục đọc